os_icon_sq

Online Strategi

lm_icon_sq

Lead Management

ku_icon_sq

Konceptudvikling

gp_icon_sq

Grafisk Produktion

House of Companies har mange kompetencer.

Vores mange års erfaring indenfor online branchen har givet os unikke kompetencer til at udvikle profitable løsninger for vores kunder.

os_icon_sq

Online Strategi

Strategiplanlægning

Vi hjælper vores kunder med at udarbejde en klar online strategi. En strategi, som er håndgribelig, og som fokuserer på konkrete målsætninger. Vi sørger for, at netop din strategi udnytter det fulde onlinepotentiale og er helt up-to-date med de muligheder, der er tilgængelige inden for onlinemarkedet.

Målgruppe Segmentering

Kend værdien på dine kundesegmenter og opnå en profitabel vækst igennem dine onlineaktiviteter. 
House of Companies hjælper med at definere og værdisætte dine nuværende kundesegmenter. 

Vi tager udgangspunkt i onlinemediet, som en drivende vækstkanal til at hverve nye kunder.
Der udarbejdes en plan for, hvor meget nye kunder må koste inden for de respektive kundesegmenter, så alle online aktiviteter bliver profitable for virksomheden.

Valg af Online Kanaler

Hvorfor bruge ressourcer på at kommunikere til kundesegmenter, hvis det ikke er profitabelt for virksomheden?

Det kan være svært at få et klart overblik over, hvilke onlinekanaler man bør benytte til at eksekvere sine kampagneaktiviteter.

Online mediet er i konstant udvikling. Nye kommunikationskanaler og tekniske løsninger udvikles jævnligt.

Online Indkøbsmetoder

Uanset om din virksomhed har fokus på branding, salg eller kundeloyalitet, kan dit valg af indkøbsmetode have stor indflydelse på udfaldet af din kampagneaktiviteter.

House of Companies er din sparringspartner, hvor vi sikrer, at du benytter de helt rigtige indkøbsmetoder. Vi sørger for, at der indgås de helt rigtige aftaler med de respektive online kanaler, så din virksomhed har de bedste forudsætninger for at indfri kampagnemålsætningerne.

lm_icon_sq

Lead Management

Validering af Leads

Opnå en høj kontaktrate og salgskonvertering igennem den rigtige valideringsproces. Undgå samtidige at betale for det samme kundeemne mere end en gang.

Igennem forskellige valideringsværktøjer sikre House of Companies, at man kun betaler for unikke kundeemner. Valideringsværktøjerne er samtidige med til, at forbedre datakvaliteten, som er altafgørende for at opnå en høj kontaktrate til sine potentielle kunder.

Datakvaliteten er dog ikke en forudsætning for, at kunderne køber ens produkter. Hos House of Companies skræddersyer vi en valideringsproces, som tager udgangspunkt i virksomhedens målgruppe, så man skaber en højere salgskonvertering.

Berigelse af Leads

Ved hjælp af forskellige berigelsesværktøjer udvikler House of Companies en berigelsesproces, så man sikrer en målrettet kommunikation direkte til den enkelte forbruger.

Målrettet kommunikation skaber en god forbrugeroplevelse, og er med til at skabe en højere salgskonvertering og samtidige øge kundeloyalitet.

Opkvalificering af Leads

Ved hjælp af strategiske samarbejdspartnere og eksterne salgsbureauer har House of Companies mulighed for, at opkvalificere emner med henblik på, at øge salgskonverteringen hos virksomhedens interne salgskonsulenter.

House of Companies har udviklet et unikt opkvalificeringssystem, som gør det muligt, at håndtere hele opkvalificeringsprocessen.

Systemet gør det muligt, at implementere forskellige berigelses-værktøjer og processer, som skal hjælpe med til, at øge salgskonverteringen og skabe en målrettet kommunikation til den enkelte forbruger.

Systemet gør det muligt, at monitorere emnekvaliteten på tværs af leverandør og samtidige monitorere medarbejdernes performance.

Levering af Leads

En effektiv leveringsproces sørger for, at du udnytter dine potentielle kundeemner optimalt og samtidige opnår en tilfredsstillende salgskonvertering.

Hos House of Companies sørge vi for, at du får udarbejdet den helt rigtige leveringsproces som er tilpasset virksomheden organisation.

Monitorering af Leads

For at kunne udnytte og opnå den bedst mulige performance kræver det, at man implementerer den helt rigtige rapporteringsproces. House of Companies udvikler og implementer en rapporteringsproces, som give et fuldt og gennemskueligt overblik over hele processen fra levering via de enkelte leveringsplatforme, frem til det endelig salg på alle kampagneaktiviteter.

Optimering af Leads

Data er altafgørende for, at kunne optimere sine kampagneaktiviteter. Har man fået udviklet og implementeret den rigtige rapporteringsproces, hvor data er let tilgængeligt, kan man implementere en optimeringsproces, hvor man løbende kan optimere hver enkelt led i værdikæden med henblik på, at forbedre performance på sine aktiviteter.

Håndtering af Leads

Opnå en rentabel eller forbedret performance på ens aktiviteter ved at have det fulde overblik over hele værdikæden ved hjælp af den rigtige håndteringsproces.

Hos House of Companies sørge vi for, at udarbejde den helt rigtige håndteringsproces, hvor alle led er optimeret ud fra den pågældende organisation. En proces hvor der er taget højde for alle interesser.

ku_icon_sq

Konceptudvikling

Loyalitetskoncepter

Det kan være omkostningsfuldt at generere nye kunder. Derfor skal man altid pleje dem, man har. Igennem de respektive onlinekanaler er det muligt at udvikle kreative og målbare loyalitetskoncepter, som kan være med til at øge længden og værdien af samarbejdsperioden med de nuværende kunder.

House of Companies hjælper dig og din virksomhed med at udvikle kreative loyalitetskoncepter, som kan:

• Styrke forholdet til virksomhedens eksisterende kunder.
• Bevare og skabe et fundament for at kunden forbliver loyal.

Virale koncepter

Vi hjælper dig med at gøre dine kunder til en loyal afsætningskanal.

Med et skræddersyet viralt koncept, kan dine eksisterende og nye potentielle kunder fungere som en profitabel afsætningskanal.

Hos House of Companies hjælper vi dig og din virksomhed med at udvikle kreative og kommercielle virale koncepter.

Vi sørger for, at konceptet er tilpasset de respektive onlinekanaler, så budskabet har de bedste forudsætninger for at blive spredt.

Salgskoncepter

Folkene bag House of Companies har i mange år udviklet salgskoncepter for større danske virksomheder. Vores tilgang er funderet i, at kunne måle effekten af de udviklede salgskoncepter, så vi altid opnår det bedst mulige resultat for vores kunder.

Erfaringer strækker sig over flere forskellige brancher, herunder:
• Forsikringsbranchen
• Telebranchen
• Bankbranchen
• Bilbranchen
• Finansbranchen
• Analysebranchen
• Bladbranchen

Vi opsætter konkrete og realistiske målsætninger i tæt samarbejde med vores kunder. Vi udvikler kreative salgskoncepter, hvor det er muligt at måle performance med henblik på at skabe den bedst mulige investering.

gp_icon_sq

Grafisk Produktion

Udvikling af kampagneuniverser

Hos House of Companies hjælper vi dig med at udvikle et performancebaseret kampagneunivers.

Vi skaber et unikt univers i samarbejde med din virksomhed, hvor der både er fokus på design, kommunikation samt det overordnede strategiske koncept.

Vi sikrer, at kampagneuniverset er tilpasset de respektive onlinekanaler og løbende bliver optimeret, så det fulde onlinepotentiale altid opnås.

Udvikling af bannermateriale

For at opnå fuld udnyttelse af ens kampagneaktiviteter skal bannermaterialet tilpasses de forskellige onlinekanaler og indkøbsmetoder.

Der er stor forskel på, hvordan man kan få sit materiale produceret.

House of Companies fungerer som din sparringspartner, hvor vi både rådgiver og producerer dit materiale.

Udvikling af e-mail materiale

Brug e-mail marketing til at skabe en direkte kommunikation til dine nuværende og potentielle kunder.

E-mail marketing er generelt en billig måde at opnå kontakt til et specifikt kundesegment. 
E-mail marketing kan bruges til både salgs- og loyalitetsfremmende kampagneaktiviteter.

Via e-mail marketing får du muligheden for at skabe en personlig og skræddersyet kommunikation til en specifik målgruppe.

Hos House of Companies kan vi udarbejde dit e-mail materiale og rådgive om en række konkrete punkter i forhold til at benytte e-mail marketing.

UDVALGte CASES
ln-Eurocom
g4s
gyldendal
raise
alm-brand
verisure

Hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed
KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK!